תעוד דיגיטלי

קהילות התעודהווירטואליות

קהילות התעוד הוקמו במטרה לשמר מודלים של קיום יהודי כפי שהתקיימו בקהילות שונות במרוקו. הקהילות שהתפזרו ברחבי העולם בעקבות אירועים היסטוריים אוחדו מחדש בקבוצות פייסבוק, המהוות עבורן מרחב וירטואלי עכשווי. אלה הן קהילות לומדות מבוססות משימה משותפת, ​וכל אחד ואחת מחברי הקהילה תורמים על ידי שיתוף זכרונות, תמונות, מסמכים ועל ידי פיצוח הסיפור שמאחורי כל אלה. באמצעות תהליכי היזכרות משותפים, מוצאים חברי הקהילות געגוע משותף, שמניע לפעולה על פי אחר הערכים הבולטים ביהדות - אחריות קהילתית. פני הקהילות אינם מופנים אל העבר בלבד, אלא במטרה להביא מן העושר התרבותי שהיה קיים בזמנו במרוקו אל ההווה והעתיד של כולנו כאן ולהרחיב את הסיפור הישראלי כך שיכיל את כל גווניו.

להצטרפות לקהילות התעוד שבה יש לכם ולכן שורשים ראו להלן. 
במידה והקהילה שלכם אינה מופיעה כאן - צרו קשר ואולי כך תיפתח קהילה חדשה !